Выпуск от 25.06.2020 г. Взгляд на парад и кибервойна против России