Битва за Антарктиду

© ТРК "Звезда"
Загадки века. Битва за Антарктиду