Отставка Хрущева

© ТРК "Звезда"
Загадки века. Отставка Хрущева