Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО

Рубрика: Армия
© ю. .